Yesod

ערכת ליעם – לקרוא עם משמעות

ערכת ליעם – לקרוא עם משמעות

Regular price $169.99 CAD
Regular price Sale price $169.99 CAD
Sale Sold out

שיטת ליע”ם מיועדת לילדים ובוגרים בחינוך המיוחד (אוטיזם, מש”ה, לקויות למידה) וגם לתלמידים ללא אבחנה שמתקשים ברכישת הקריאה. השיטה נוסתה מעל 10 שנים על תלמידים ובוגרים עם אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית בבתי ספר לחינוך מיוחד בבאר שבע ובמסגרת אלו”ט – חטיבת בוגרים ברחבי הארץ.ס

הערכה מכילה: 6 חוברות עבודה לתמיד , חוברת אבחון , ערכת תמונות מלווה לאבחון , דפי דוגמה לתרגול כתיבה , לוחות צירופים , ומדריך למורה.ס

תכנית הלמידה מבוססת על מספר עקרונות:ס
עקרון התנועה הזהה
בניית מילים כבר משלבי הלמידה הראשונים
עיסוק מעמיק בצירופים נבחרים הנושאים משמעות כבר בהיותם הצירופים, למשל: הַ, כִּי, נוּ, זֶה עבודה על אוריינות במובנה הרחב. כלומר, לא רק העשרה שפתית, כי אם גם פיתוח הבנה חברתית והרחבת ידע עולם.ס

הדרכה למורה: בערכה מדריך למורה בו תוכלו לקרוא על גישות ללימוד קריאה, הוראת הקריאה בחריגות המורכבת, תכירו את מאפייני שיטת ליעם ותקבלו עקרונות עבודה חשובים להמשך הדרך. המדריך מפרט את מבנה שיעור הקריאה ומתייחס גם לעבודה על שטף. כל חוברת עבודה נפתחת במדריך ספציפי לחוברת, ובו הצעות לדרכי הוראה מתאימות. התוכנית נבנתה על ידי ד”ר ניצן כהן קלינאית תקשורת במשרד החינוך ובמכללת קיי, באר שבע ניתן לרכוש חוברות בודדות מתוך הערכה עבור התלמידים.ס

קישורים נוספים:ס
דפים לדוגמא מתוך הערכה
מילים בחיריק
מילים בקמץ
מילים בסגול
משפטים בקמץ
משפטים בחיריק
משפטים בסגול
משימות אבחון ותרגול נוספות
דפי הרחבה ותרגילים נוספים

View full details