Skip to product information
1 of 3

Yesod

גברת קבוצות – חבורת הלשונאים

גברת קבוצות – חבורת הלשונאים

Regular price $25.99 CAD
Regular price Sale price $25.99 CAD
Sale Sold out

המשחק מקדם מיון והכללה של מילים, מציאת משמעות משותפת של מילים, תוך כדי העשרת אוצר מילים ודיוק קריאה.ס

פיתוח: מיכל דודוביץ ודפנה גול.

משחק דומינו ובו 75 קלפים: 3 קלפי עזר של שמות הקבוצות והסבר כיצד ממיינים לקבוצות ו 72 קלפי משחק הנחלקים לשתי קבוצות ומאפשרים משחק במקביל של 2 קבוצות. על כל קלף משחק כתובות שתי מילים. בכל סדרה יש 8 קבוצות ולכל קבוצה שייכות 9 מילים.ס

מטרת השחקנים: ליצור שרשרת של קלפים כך שצד אחד של קלף ישיק לצד של קלף אחר והמילים הנושקות יהיו שייכות לאותה קבוצה, כלומר בעלות מכנה משותף. כל משחק ל 2-4 משתתפים.

View full details