Skip to product information
1 of 4

Yesod

מר פתגם וגברת ניב - חבורת הלשונאים

מר פתגם וגברת ניב - חבורת הלשונאים

Regular price $25.99 CAD
Regular price Sale price $25.99 CAD
Sale Sold out

המשחק מקדם הכרות עם ניבים ופתגמים והעשרת אוצר מילים.

פיתוח: מיכל דודוביץ ודפנה גול

במשחק 70 קלפים: שתי סדרות הנבדלות בצבעי הקלפים (35 קלפים תכולים, 35 קלפים ורודים). שני משחקים – מאפשר משחק שתי קבוצות במקביל. בכל סדרה 7 מילים שמתאימים להן 4 ביטויים שהם ניבים או פתגמים, ובסך הכל 56 ניבים ופתגמים. מאחורי כל ניב ופתגם ניתן פרוש של הביטוי, ומובא ציור המרמז על המילה החסרה בו.ס

מטרת השחקנים: ליצור קבוצות של ניבים ושל פתגמים שיש להם מילה משותפת שהיא איבר בגוף או רכיב מן הטבע. למשחק שתי וריאציות. וריאציה א: מפזרים את שבעת קלפי המילים כשפניהם גלויים ואת קלפי הביטוי מחלקים שווה בשווה בין המשתתפים. כל משתתף בתורו פותח קלף מהערימה שלו, אומר בקול את הביטוי השלם ומניח את הקלף מסביב לקלף המילה. ממשיכים לשחק כך עד שימצאו כל הביטויים למילה ותתקבל צורת פרח. המשתתף שהניח את הקלף הרביעי, לוקח את כל הפרח. מנצח מי שצבר מספר רב ביותר של קבוצות: מילים והניבים והפתגמים המתאימים להן.ס

View full details