Skip to product information
1 of 1

Yesod

לכתוב זה משחק – סוגות כתיבה

לכתוב זה משחק – סוגות כתיבה

Regular price $60.99 CAD
Regular price Sale price $60.99 CAD
Sale Sold out

פיתוח: נעמה כה

המשחק חושף את הילדים לכתיבה נכונה לפי המבנה התקין הנדרש מהם בכיתות השונות. המשחק מאפשר לתלמידים להיחשף לכתיבה הנכונה מספר פעמים ולהשתמש בלוח ככרטיס ניווט שיאפשר להם לאחר מכן כתיבה באופן חופשי.

הסוגות וכרטיסי הניווט : תבנית סיפורית, כתיבה טיעונית, חוויה ומכתב.

המשחק מכיל: 16 לוחות משחק המהווים כרטיס ניווט. 76 כרטיסיות למילוי הלוחות. כל סוג כתיבה ערוך בצבע אחר לזיהוי הקלפים התואמים. נושא הכתיבה הוא על פי התמונה הנמצאת בכרטיסי הניווט.

מהלך המשחק: כל תלמיד מקבל לוח אחד (ניתן לבחור מסוגה אחת או לערבב מספר סוגות על פי הצורך). שאר הקלפים מונחים הפוכים במרכז השולחן. כל ילד בתורו מרים קלף ובודק האם מתאים ללוח שברשותו וממקמו במקום המתאים. מנצח – הראשון שממלא לוח. לאחר שליטה מלאה בסוגה הנרכשת, ניתן לשחרר את כרטיסי הניווט ולסדר את הכרטיסיות ללא כרטיס ניווט. בשלב סופי, ניתן לכתוב סוגות באופן עצמאי ולהוסיף כרטיסיות למשחק.ס

View full details