Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

ספר הריצות - יפתח אלוני

ספר הריצות - יפתח אלוני

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

פעם נשאל נזיר מ"מנזר המרתון" למה הוא רץ והוא השיב לשואל "למה אתה חי?" ספר הריצות מבקש לכרוך את שתי השאלות הללו, להתבונן בחיים דרך הריצה ולהתבונן בריצה כדרך חיים. הספר הזה הוא לאלה שאוהבים לגלות את העולם בריצה ושאוהבות לגלות את עצמן תוך כדי ריצה, שאוהבים לחשוב על ריצה ובזמן הריצה, שזוכרות לרוץ ונזכרות בריצות, שיודעים איך להתקיים בריצה. וגם לאלה שאוהבים ואוהבות לשבת בכורסה ולתת למחשבות לרוץ, לאלה שילדותם רצה בזיכרונם, ולאלה שחלומותיהם רצים לקראתם בלילה. יפתח אלוני מצרף את התנועה אל הדמיון ומזמין רצות ורצים, קוראים וקוראות לגלות מבעד לסיפורים מה חוזר מהשכחה כשהמחשבות רצות, מה הקול שטמון בהתנשפויות, איך רצים לאחור ואיך נושמים את המרחב.

View full details