Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

366 דלתות ללב

366 דלתות ללב

Regular price $23.00
Regular price Sale price $23.00
Sale Sold out

יותר מ-50 שנה חלפו מאז הפעם
הראשונה שאיילין קאדי, מייסדת
קרן פינדהורן, קיבלה הדרכה אישית
מקול פנימי קטן חרישי ועמוק, ממקור
שקראה לו האלוהים הפנימי.

זהו יומן רב-שנתי שמציג מבחר
מסרים מעשיים ומעודדי השראה,
מסרים פשוטים המוצעים מתוך תקווה
שהם יעזרו לאחדים למצוא אמונה,
הגשמה ושקט.

View full details