Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

שומרת הערים האבודות 8.5 חשיפה

שומרת הערים האבודות 8.5 חשיפה

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

העלילה נמשכת, רבת תהפוכות ומלאה בגילויים מרעישים, והיא מסופרת כאן בדרך חדשה ומרגשת ומלווה באיורים נפלאים!בכרך מיוחד זה בסדרת שומרת הערים האבודות, הסיפור מתחיל מייד לאחר אירועי הסוף המותח במיוחד של מורשת. אבל הפרקים מתוארים מנקודת המבט של סופי ושל קיף, לסירוגין, ומעניקים לקוראים ולקוראות תובנות נרחבות יותר על שתי הדמויות האהובות האלו. כוחות חדשים מתגלים, אמיתות קשות מהעבר יוצאות לאור, וגיבורי הסדרה עומדים למבחן בדרכים שמעולם לא תיארו לעצמם.וזה לא הכול! חשיפה כולל גם זיכרונות מפורטים של קיף, מפה של הערים האבודות, שלל פעילויות ואיורים מרשימים בצבע!

View full details