Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

עד אחרי הנצח

עד אחרי הנצח

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

דניאל נולדתי בישראל והצטרפתי למעגל השכול בגיל צעיר. ברחתי לארצות הברית ונשבעתי שלא אחזור לארץ לעולם. הייתה לי אהבה גדולה, אבל אהובי נסע להתגייס לצבא ונשארתי לחכות לו. ואז פקד אותנו אסון נוסף. האדם היקר בחיינו גסס לנגד עינינו והסיכוי היחיד שלו להינצל היה בארץ ישראל. עכשיו אני צריכה להחליט אם להתמודד עם הכאב ולחזור למקום שלקח ממני הכול או להישאר כאן, במקום הבטוח והרחוק מעולם השכול.אדירתמיד ידעתי שהיא תהיה אשתי, עד שברגע אחד היא נפרדה ממני בלי להסביר. כשאיבדתי אותה איבדתי את עצמי ומצאתי את הדרך בחזרה בעזרת הדת. כל צעד שעשיתי בהתקרבות לדת או לארץ הרחיקו אותה ממני עוד יותר. ניסיתי בכל דרך להחזיר אותה אליי, אבל היא מלכת הבריחות וכשהיא מחליטה לברוח אי אפשר להגיע אליה. עכשיו הגורל מציב אותנו שוב יחד ואני נאלץ לתמרן בין המלחמה עליה למלחמה כואבת מנשוא. באחת המלחמות אהיה חייב לנצח. עד אחרי הנצח מאת סופרת רבי המכר אבישג צ'רחי הוא רומן ארצישראלי העוסק בערכי הדת, במשפחה ובאהבה לצד התמודדות עם אובדן ושכול. זהו ספרה התשיעי של אבישג, מחברת טרילוגיית על הכול, אם זאת מלחמה, דואט הצללים, האהבה הנכונה שלי וכמו שהיינו פעם, אשר יצאו בהוצאת יהלומים, כיכבו בראש רשימת רבי המכר בישראל ומכרו אלפי עותקים.

View full details