Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

שומרת הסופים הטובים

שומרת הסופים הטובים

Regular price $38.99 CAD
Regular price $38.99 CAD Sale price $38.99 CAD
Sale Sold out

סולין רוסל גדלה במשפחה שהתמחתה בסופים טובים: במשךדורות רבים משפחתה ניהלה סלון כלות אקסקלוסיבי ומפורסםבפריז. על פי השמועה, בשמלות של סלון רוסל היה קסם מיוחד:כלה שתלבש שמלה בעיצובם ביום כלולותיה, מובטחים לה חייםשל אושר זוגי. אבל סולין עצמה לא זוכה באושר הזה ; מלחמתהעולם השנייה מביאה לפתחה אובדן אחר אובדן, ובלית ברירההיא בורחת לאמריקה ומנסה לפתוח בחיים חדשים.שנים רבות לאחר מכן רורי גרנט, צעירה שחוותה לא מכבר אובדןמשלה, מחליטה להגשים חלום ישן ושוכרת בניין מוזנח כדי לפתוחבו גלריה. באחד החדרים היא מוצאת קופסה מלאה מכתביםושמלת כלה ישנה שמעולם לא נלבשה. כשהיא מגיעה להחזיראותם לבעלת הבניין ; סולין ; מתפתח בין השתיים קשר אמיץ, והןמוצאות אוזן קשבת ומשתפות זו את זו בסיפור חייהן, באובדן שחווובתקוות לעתיד.שומרת הסופים הטובים הוא רומן היסטורי נוגע ללב ומלא קסםשנע בין פריז של מלחמת העולם השנייה לבוסטון של ימינו, ומספרעל גורל, על הזדמנויות שניות ועל תקווה ; אבודה וחדשה. הואתורגם ל־ 13 שפות וכיכב ברשימות רבי־המכר במשך שבועות רבים.

View full details