Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

תחייתו של בית הספר לטוב ולרע

תחייתו של בית הספר לטוב ולרע

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

המאבק בין טוב לרע שממנו התחיל הסיפור שני אחים תאומים. ריאן ורפל. אחד טוב. אחד רע. בתמורה לעוצמה וחיי נצח הם שומרים על היערות האינסופיים ושולטים בבית הספר לטוב ולרע. יחד הם בוחרים את התלמידים לבית הספר, מאמנים אותם, מכינים אותם לגורלם. עד ש.. מגיע רגע המבחן שלהם, מבחן הנאמנות. לאחר 100 שנים של שלטון משותף, רפל וריאן מתחילים להתרחק זה מזה בעקבות ויכוח על כוחו הבלתי מוגבל של נעט המספר. רפל יוצא למסע במעמקי הים כדי למצוא את משפחת סאדר חוזי העתידות ולגלות אם העתיד צופן לו שלטון יחיד בבית הספר. לעומתו, ריאן נשאר מאחור וחושב שאחיו נטש אותו. הוא כורת בריתות עם שותפים לא-עודים חדשים והם גוררים את בית הספר לשרשרת של אסונות. תלמידי בית הספר לטוב ולרע יעשו הכל כדי להציל את בית ספרם, ובהובלתם של אלאדין וג'יימס הוק הצעירים, בית הספר זוכה להיבנות מחדש תחייתו של בית הספר לטוב ולרע הוא סיפור מלא קסם, מתח ואומץ, שמתרחש שנים רבות לפני הגעתן הגורלית לשם של סופי ואגתה, וחושף את תעלומת הקמתו של המוסד שההתרחשויות בו תוארו בסדרת הספרים שכבשה מיליוני קוראים ברחבי העולם.

View full details