Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

העץ הנדיב

העץ הנדיב

Regular price $24.99 CAD
Regular price Sale price $24.99 CAD
Sale Sold out

של סילברסטיין, הקאריקאטוריסט הנודע של פלייבוי, הוא מחברם ומעטרם של ספרי ילדים רבים ועוסק בין השאר גם בהלחנת מוזיקה.
מבין ספריו, העץ הנדיב הוא הידוע ביותר.
הספר תורגם לשפות רבות וזכה להצלחה ברחבי העולם. בארצות הברית בלבד נמכר העץ הנדיב בלמעלה ממיליון עותקים, והוא שב וכובש פעם אחר פעם את פיסגת רשימת רבי המכר.
גם בישראל כבש העץ הנדיב את ליבם של אלפי קוראים צעירים וצעירים ברוחם, והפך תוך פחות משנה לחלק בלתי נפרד מן הקלאסיקה של ספרי הילדים.
לאחרונה הצטרפו אליו שני ספרים נוספים מאת של סילברסטיין - שניהם בהוצאת 'אדם' - הספר החתיכה החסרה, ובן זוגו החתיכה החסרה פוגשת את 0 הגדול.
גם שני אלה הולכים וזוכים בקהל אוהדים, בקרב אלה היודעים ליהנות מן הקו החכם המעטר את סיפוריו של מחבר העץ הנדיב.

View full details