Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

אווטאר כשף האוויר האחרון - ההבטחה ספר שני - יאנג גין לואן

אווטאר כשף האוויר האחרון - ההבטחה ספר שני - יאנג גין לואן

Regular price $24.99 CAD
Regular price Sale price $24.99 CAD
Sale Sold out

הסכסוך בין צוקו אדון האש לבין קוּוֵאי מלך האדמה מאיים שוב על שלום העולם. אנג וקטרה יוצאים לממלכת האדמה כדי לנסות ליישב את המשבר בדרכי שלום, אבל בינתיים במושבה יוּ דאוֹ המתח עולה. סוּקָה חייב לעזור לטוֹף ולכָשָפי המתכת הצעירים להגן על אקדמיית בֵּייפוֹנג מפני כשף האש קוּניוֹ ותלמידיו. האם ניצוצות הקרב יתלקחו למלחמה?

View full details