Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

אווטאר כשף האוויר האחרון - ההבטחה ספר שני

אווטאר כשף האוויר האחרון - ההבטחה ספר שני

Regular price $19.00
Regular price Sale price $19.00
Sale Sold out

הסכסוך בין צוקו אדון האש לבין קוּוֵאי מלך האדמה מאיים שוב על שלום העולם. אנג וקטרה יוצאים לממלכת האדמה כדי לנסות ליישב את המשבר בדרכי שלום, אבל בינתיים במושבה יוּ דאוֹ המתח עולה. סוּקָה חייב לעזור לטוֹף ולכָשָפי המתכת הצעירים להגן על אקדמיית בֵּייפוֹנג מפני כשף האש קוּניוֹ ותלמידיו. האם ניצוצות הקרב יתלקחו למלחמה?

View full details