Skip to product information
1 of 1

Yesod

סודות מעבר למילים

סודות מעבר למילים

Regular price $36.99 CAD
Regular price Sale price $36.99 CAD
Sale Sold out

מאגר פעילויות בנושא שמות עצם והקשרים ביניהם ליצירת משפט מאת ליזון שוורץ

ייעוץ מדעי : ד”ר בתיה צור
אישור מ.החינוך מס’ 77.25.005.00-44

כדי להצליח בתהליך המורכב של הקריאה על התלמיד לרכוש שתי מיומנויות: פענוח: היכולת הטכנית לפענח את סימני הכתב ולהופכם למילים ומשפטים. הבנה: היכולת להפיק משמעות ברמת המילה והטקסט.ס

מאגר הפעילויות והמשחקים “סודות מעבר למילים” מתמקד במיומנות השנייה – קידום תהליכים הקשורים להבנה. לצד מטרה עיקרית זו, מטפחים המשחקים גם פענוח – כתנאי להבנה – וגם יישום, בהקשר מעניין ומאתגר של כישורי הקריאה שנלמדו. בכל ההפעלות נדרשים התלמידים לקרוא.ס

ב”סודות מעבר למילים” עשרות הפעלות, רובן משחקיות, שנועדו לטפח ידע על משמעות המילה, בבידוד או בהקשרים שונים. ההפעלות דורשות גמישות מחשבתית המאפשרת לקוראים להבין מילה הן בבידוד והן בהקשרים שונים. המשחקים מעצם טבעם מזמנים חזרות רבות, וכך מתאפשרת הפנמת הנלמד באווירה נעימה ו”קלילה".ס

הערות המורה והדיונים השוטפים המתנהלים במהלך המשחקים באשר לקשרים בין המילים, יעמיקו את המודעות לנלמד. ליזון שוורץ מלמדת קריאה זה שנים רבות בבתי ספר שונים, מנחה ושותפה בתהליכי תכנון.ס

קישורים נוספים:ס
דוגמת משחק מתוך המאגר

View full details