Skip to product information
1 of 1

Yesod

Hebrew reading and writing curriculum (sound, word, story) - צליל מילה סיפור

Hebrew reading and writing curriculum (sound, word, story) - צליל מילה סיפור

Regular price $14.99 CAD
Regular price Sale price $14.99 CAD
Sale Sold out
Please choose - חוברת מספר

A phonological approach for reading and writing Hebrew.
Approved by the Israeli Ministry of Education. 
The 5 book system is suitable for a variety of students, especially for those who have challenges in reading and/or writing Hebrew.
See samples and educator resources in the links below:

שיטה פונולוגית להקניית הקריאה והכתיבה בהמלצת האגף לחינוך מיוחד–
אישור מ.החינוך מס’ 77.25.006.00-44

השיטה מתאימה למגוון של תלמידים ובעיקר לתלמידים לקויי למידה המתקשים ללמוד לקרוא בשיטות הקיימות. השיטה כוללת מדריך למורה, חמישה ספרי לימוד להקניית הקריאה וספר נוסף שבו טקסטים קצרים (4-8 משפטים) לתרגול נוסף, בלווית משימות בהבנת הנקרא ובכתיבה.ס

השיטה צליל מילה סיפור מטפחת את אבני היסוד הנחוצות לרכישת הקריאה. השיטה משלבת מודעות פונולוגית בצורה יסודית לאורך כל היחידות. בשיטה נעשה שימוש במגוון תומכי זיכרון רב תחושתיים, שמטרתם לעזור לתלמיד לפצח את הצופן האלפביתי. השיטה בנויה בצורה מדורגת מהפונמה הבודדת, דרך צירוף של עיצור ותנועה, מילים חד-הברתיות (ספרים 1-3), מילים ארוכות ומשפטים וטקסטים שונים (ספרים 4,5). הדירוג הקפדני מאפשר פיענוח מוצלח לתלמידים עם קשיים בזיכרון העבודה. השיטה מטפחת מודעות מורפולוגית.ס

בספר מגוון דפי עבודה העוסקים בפענוח הקריאה, בכתיבה ברמות שונות ובהבנת הנקרא. לפעילויות נוספות באתר של הילרי הרצברגר השיטה משלבת תת-סוגות ראשוניות בנושאים הקרובים לחוויות התלמידים. בספר מופיעים רשימת ספרי קריאה ורעיונות נוספים שמטרתם לטפח ולהעשיר את השפה הדבורה.ס

הילרי הרצברגר היא קלינאית תקשורת ותיקה בעלת נסיון רב. היא משמשת כקלינאית בכירה בבית ספר כוללני לילדים בעלי ליקויי למידה רב-בעייתיים. בעלת נסיון בטיפול פרטני וקבוצתי בתחום הקריאה והשפה. מדריכה את צוות המחנכים בקשר לתהליכי הקניית הקריאה ומנהלת קליניקה פרטית למגוון סוגים של הפרעות בשפה ובדיבור.ס

קישורים נוספים:ס
דוגמה מתוך החוברת ה1 בסדרה-לאחר הקנייה של העיצורים והתנועות ס,ל,ח וקמץ פתח
תוכן עניינים חוברת 1
תוכן עניינים חוברת 2
תוכן עניינים חוברת 3
תוכן עניינים חוברת 4
דפי תרגול נוספים להדפסה חוברת 1
דפי תרגול נוספים להדפסה חוברת 2
דפי תרגול נוספים להדפסה חוברת 3
דפים לדוגמא מתוך חלק 4
דפים לדוגמא מתוך חלק 5
דפים נוספים לדוגמא מתוך חלק 5
הוראות אופרטיביות למורה
מדריך תיאורטי ורציונלי
כרטיסים של צלילים ותומכי זיכרון להדפסה
כרטיסי אותיות להדפסה
הוראות לכרטיסים

View full details