Skip to product information
1 of 1

Yesod

My Birthplace Israel (Hebrew curriculum) Grade 2-3 - מולדתי ישראל – לכתה ב

My Birthplace Israel (Hebrew curriculum) Grade 2-3 - מולדתי ישראל – לכתה ב

Regular price $11.99 CAD
Regular price Sale price $11.99 CAD
Sale Sold out

A  teaching book corresponding to the Israeli civil studies program suitable for grades 2-3.
The book has a large variety of activities and tasks. See below of a sample chapter in the link. 

הספר מולדתי ישראל מיועד לתלמידי כיתות ב במגזרים הממלכתי והממלכתי-דתי.ס

אישור משרד החינוך מספר 2931

הוא נכתב בהלימה מלאה לתוכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות. הטקסטים והמשימות בספר מציעים דרכים למימוש הרעיונות, המטרות והמושגים המופיעים בתוכנית הלימודים החדשה.ס
בחוברת משימות רבות ומגוונות המותאמות ללומדים הצעירים. המשימות ידידותיות ללומדים ובנויות כך שהם יוכלו לפעול ברבות מהן באופן עצמאי. הספר בנוי לפי מעגלי השייכות של הלומדים – ממעגל השייכות הקרוב למעגל השייכות הרחוק:ס
  מעגל זהות אישית – אני
מעגל ההשתייכות המשפחתי – אני ומשפחתי
  מעגל ההשתייכות החברתית – אני וכיתתי
מעגל ההשתייכות של הסביבה הקרובה – אני ושכונת המגורים שלי
  מעגל ההשתייכות הלאומי – אני ומדינתי

את הלמידה בחוברת מלווה הילדה שקד, בת דמותם של הלומדים הצעירים ולצדה ילדים ממגזרי החברה השונים. שקד, בני משפחתה והילדים המלווים את החוברת, מקשרים את הלומדים לחיי היום־יום. בין פרקי הספר השונים יעברו הלומדים תהליכי למידה משמעותיים, חווייתיים, רגשיים ואותנטיים. הלמידה תיצור זיקה בין הלומדים ובין משפחתם, כיתתם, בית ספרם, שכונת מגוריהם ומדינתם ישראל. ההבנות וההתנסויות של הלומדים יהוו תשתית לתפקודם בהווה ולהשתלבותם בעתיד – בחברה ובחיים. את הספר מלווה סביבה דיגיטלית עשירה.ס

קישורים נוספים:ס
פרק לדוגמא

View full details