Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

פגישה בקצה הגשר- דוד מישקה בן

פגישה בקצה הגשר- דוד מישקה בן

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

בחור צעיר עומד לצלול מגשר ברוקלין אל המים, אך יד שמניח על כתפו גבר זקן מונעת זאת ממנו. לכל אחד מהם יש סיבות משלו להשליך את עצמו מהגשר, אבל הם עוצרים כדי לדבר. לנוכח האפשרות הברורה של המוות, מעל המים השחורים, מקבלות השיחות ביניהם נופך אחר. הספר שלפניכם, על שני חלקיו – הנובלה "פגישה בקצה הגשר" והמסה "על המוות ועל משמעות החיים לנוכח המוות", הוא הזמנה להתבוננות, מזווית אמנותית ומזווית מדעית-פילוסופית, על החיים ועל סופם. להכרה במוות יש השפעה שאין שנייה לה על האדם, על תפיסת עולמו, ועל הדרך שבה הוא מעבד את המתרחש סביבו ובתוכו. אם נדע לתת לאמת הזו לחלחל אל החיים, נוכל לצקת בהם את המשמעות הנכונה, המוצעת כאן. מתוך ידיעת הסוף צומחת ענווה, ומתגלים ההשלמה ואורח החיים הראוי. מישקה בן-דוד, מחברם של רומנים, ספרי ריגול רבי מכר וספרי עיון פילוסופיים, מבקש בספרו זה לפזר את ערפל ההכחשה והפחד, ולאפשר לנו לגלות איך תורמת לחיינו דווקא הידיעה שמתישהו המסע שלנו יגיע אל סופו.

View full details