Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

על קרח דק- סטיבן קונין

על קרח דק- סטיבן קונין

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

"מדעני אקלים – בתמיכת התקשורת – יוצרים מצג שווא לגבי מה שהמדע אומר, ומדענים רבים אחרים שותפים בשתיקה למצגי השווא הללו. לציבור מגיע יותר" מדע האקלים, אומרים כולם, ברור ומוסכם. יש "קונצנזוס". אבל בחינה מדוקדקת מראה שהאקלים אומנם משתנה, ובני האדם משפיעים על כך, אבל לא ברור למה, כמה ואיך. שאלות הליבה המדעיות בעניין השפעת האנושות על האקלים אינן פתורות. האמונה בכותרות התקשורת ובדו"חות האקלים מסתירה מעינינו את דקויות המדע המורכב; כעת מדען אמריקני בכיר מפזר לראשונה את הערפל. בספר מרתק, צלול ומלא הפתעות, ד"ר סטיבן קונין מעניק לקוראים כלים להבין את האתגרים בחקר האקלים, ולהבדיל בין הסיקור מעורר התבהלה ובין המדע המפוכח. הוא מצהיר על הנחות היסוד של המחקר, מנחה את הקוראים בהבנת ממצאיו, מפריך מיתוסים, חושף מצגי שווא ומגלה אמיתות לא ידועות. על קרח דק גם דן בדרכי התגובה האפשריות לאקלים המשתנה – מהפחתת פליטות גזי החממה, דרך הנדסת אקלים ועד הסתגלות מקומית. זהו ניתוח אמין, מסקרן ומפליא, של מה שאנחנו יודעים לגבי האקלים, מה שאנחנו לא יודעים, ומה כל זה אומר על עתיד האנושות. מדוע המודלים המתוחכמים ביותר מתקשים לחזות היטב את ההתחממות הגלובלית? איך מדענים, פוליטיקאים ועיתונאים שכנעו אותנו שסופות ההוריקן מחמירות והולכות? כיצד משפיעה האנושות על עליית גובה פני הים, אם היא נמשכת כבר 12 אלף שנה? כמה נזק כלכלי יגרום שינוי האקלים, ולמה האיום בתמותה אסונית מופרך לחלוטין? ד"ר סטיבן קונין, פיזיקאי תיאורטי אמריקני, הוא מרצה באוניברסיטת ניו־יורק. בעבר כיהן בתור המדען הראשי של חברת האנרגיה בי־פי בתחום האנרגיה המתחדשת, ובכהונת הנשיא אובמה ניסח את אסטרטגיית טכנולוגיית האנרגיה של ארצות הברית בתור תת־שר למדע במשרד האנרגיה האמריקני. ספרי הלימוד שלו על פיזיקה חישובית עומדים ביסוד פיתוחם של מודלים ממוחשבים החוקרים מערכות פיזיקליות מורכבות. בעשורים האחרונים הוא פרסם מאות מאמרים על פיזיקה, אסטרופיזיקה, טכנולוגיה, אנרגיה ואקלים.

View full details